Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2018

nondiscovery
08:54
8285 27e0 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaoski oski
nondiscovery
08:54
Reposted fromFlau Flau viaoski oski
08:52
1021 6d5f 500
Reposted fromcroiea croiea viadarksideofthemoon darksideofthemoon
nondiscovery
08:52
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viablackdrama blackdrama
nondiscovery
08:51
4338 0064
Reposted fromryfik ryfik viablackdrama blackdrama
nondiscovery
08:51
7118 86fb
Reposted fromdrecksack drecksack viablackdrama blackdrama
nondiscovery
08:50
9847 4883 500
Reposted from4777727772 4777727772 viadojenka dojenka

July 01 2018

08:55
0004 7847
Reposted fromshitsuri shitsuri viacarmenluna carmenluna
nondiscovery
08:45
nondiscovery
08:45
Od jakiegoś czasu nie wstydzę się tego kim jestem. Znam swoje możliwości. Są zbyt ograniczone by zawojować świat, ale wystarczające, by być wdzięczną, lubić życie i oddychać swobodnie.
— Katarzyna Nosowska - "A ja żem jej powiedziała..."
nondiscovery
08:45
4828 d34e 500
nondiscovery
08:38
4304 a04a

Reposted from4777727772 4777727772 viaCoriLiar CoriLiar
nondiscovery
08:36
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
08:34
2307 17f4

louiselamour:

Madam Moll, Gangster from The Late 20’s with her M1928 Thompson in front of a bank safe she just robbed…

Reposted fromekelias ekelias viapanpancerny panpancerny
nondiscovery
08:30
Co jest pieczęcią osiągniętej wol­ności? Przestać wstydzić się samego siebie. 
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromsohard sohard vialexxie lexxie
nondiscovery
08:29
1718 72fe
Reposted fromdarkpsy darkpsy viajankosz jankosz
nondiscovery
08:29

June 30 2018

nondiscovery
06:19
3037 aec3
Reposted fromkarahippie karahippie viacomatosegirl comatosegirl
nondiscovery
06:06
nondiscovery
05:54

nie pytaj

dlaczego wybrałem

właśnie ciebie

nie powtarzaj

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

patrzysz na mnie

najczulej

i przez twój dotyk

rozpływam się w powietrzu

tyle osób poznałem

i nikt nie doprowadzał mnie

do takiego szaleństwa

jak ty

więc nie mów mi

że mógłbym mieć 

kogoś lepszego

to nieprawda

nie mógłbym

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl