Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 18 2018

nondiscovery
04:34
5402 36d9 500
nondiscovery
04:32
7973 8252 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
04:30
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
nondiscovery
04:28
04:28
7602 ce01 500

dustonmars:

David Bowie. Isolar ll Tour. 1978.
© Beth Gwinn

Reposted fromlittledropsofrain littledropsofrain
nondiscovery
04:20
3309 f1a7
Reposted fromEtnigos Etnigos viaoversensitive oversensitive

February 05 2018

nondiscovery
05:21
2697 6599
Reposted frommasters masters viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
05:07
0882 f7ee
Reposted from777727772 777727772 viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
05:03
4195 634c 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
05:03
9494 9ed3
Reposted fromzciach zciach viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
05:00
7529 6a04
Reposted frompunisher punisher viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
05:00
W życiu malarza śmierć to nie najgorsza przeciwność losu. W swoim imieniu oświadczam, że nic o niej nie wiem. Jednak na widok gwiazd, zaczynam rozmarzać. Dlaczego, powiadam sobie, świetlne punkty na firmamencie są takie odległe dla ludzi? Może da się przekonać śmierć, by zabrała nas do gwiazd. Śmierć w podeszłym wieku byłaby niczym spacer. Jak na razie kładę się spać, bo zastała mnie późna godzina. Życzę Ci dobrej nocy i wszystkiego najlepszego. 
— "Loving Vincent"
nondiscovery
04:53
3458 982b 500
Reposted fromsosna sosna viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
04:52
7682 75ab 500
Reposted from777727772 777727772 viaoversensitive oversensitive

January 25 2018

nondiscovery
16:48
2697 6599
Reposted frommasters masters viaxannabelle xannabelle

January 23 2018

nondiscovery
02:10
02:10
6716 3fd4 500

kombuchakween:

Honestly one of my fave posters at a Women’s March

Reposted fromanimasporca animasporca viaorangeugarte orangeugarte
nondiscovery
02:09

January 22 2018

nondiscovery
07:26
2014 bfb9 500
Aleksandra Wądołowska

January 20 2018

nondiscovery
22:04
7742 1529
Reposted fromohhh ohhh viadlaciebieniktwazny dlaciebieniktwazny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl