Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 19 2017

12:17
nondiscovery
12:14
5134 22f8 500
Reposted fromFero Fero viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
12:13
1135 1f4a 500
Reposted fromNajada Najada viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
12:12
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
nondiscovery
12:11
To co jest między dwoma osobami , mogą zrozumieć tylko te dwie osoby.
— dokładnie.
Reposted fromchocoway chocoway viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
12:10
Reposted fromragnar76 ragnar76 viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
12:09
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaoversensitive oversensitive

November 14 2017

nondiscovery
18:47
4214 7808 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczinok czinok
nondiscovery
18:45
Reposted fromworst-case worst-case viahormeza hormeza
nondiscovery
18:45
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viahormeza hormeza
nondiscovery
18:44
9413 eedf 500
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy viahormeza hormeza
nondiscovery
18:43
3341 9c19 500

"Adoracja"

Z mych pocałunków szata twej nagości,
Z warg mych na niej purpurowe róże,
W które cię stroić nigdy nie znużę,
Tknąć ciebie kwiatom broniąc w ust zazdrości!
Z zachwytów moich kadzidła wonności,
Co owieją cię w uwielbień chmurze!
Z dumy mej tobie stopień i podnóże,
I hołdowniczy kobierzec miłości!
Na swojej skroni twoje stopy noszę
Jako niewolnik pełne kwiatów kosze...
Ugięty klęczę i powstać się boję!
Na czole stopy twoje obnażone
Dzierżę jak żywych klejnotów koronę,
Bo na twych stopach chodzi szczęście moje!

Leopold Staff 
ur. 14 listopada 1878 we Lwowie

(nawijkę do podrywu, trzeba przyznać, miał oryginalną)

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPrzygnebiona Przygnebiona
nondiscovery
17:14
będę na ciebie czekać siedem lat
siedemset pokoleń motyli
— Alvydas Šlepikas
Reposted frombezemnie bezemnie viaoversensitive oversensitive
nondiscovery
17:14
17:09

November 13 2017

nondiscovery
22:39
7349 da46 500
Reposted frommyu myu viapampampam pampampam
nondiscovery
22:38
Kobieta zawsze znajdzie w sobie jakieś niedoskonałości. Twoim zadaniem jest sprawić, by ich już więcej nie szukała.
     
Reposted fromlip lip viabanshe banshe
nondiscovery
22:36
0652 c78a 500
Reposted fromfelicka felicka viathenatuss thenatuss
22:34
1327 6565
Reposted frombrumous brumous viathebelljar thebelljar
nondiscovery
22:33
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viaZeuko Zeuko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl